Saturday, 28 May 2022

ขนาดเตียงผู้ป่วย

15 Jul 2014
1243

ขนาดเตียงผู้ป่วย

ขนาดเตียงผู้ป่วย ส่วนมากจะมีขนาดอยู่ที่ 85-90 เซนติเมตร แล้วแต่รุ่น

ขนาดมาตรฐานจะอยู่ที่ 90 เซ็นติเมตร หรือ 3 ฟุต ซึ่งถือว่าความกว้างเพียงพอแล้ว

สำหรับคนไข้ ส่วนความยาวจะอยู่ที่ 200 เซ็นติเมตร หรือ 2  เมตร ขนาดเฉพาะพื้นเตียง

อาจจะเห็นว่าในสเปคเตียง บางรุ่นจะมีขนาดที่กว้างยาวกว่านี้ เพราะว่าบางรุ่นจะลงสเปค

ขนาดวัดรวมกับด้านข้างด้วย รวมราวกั้นตัวด้วย รวมหัวท้ายเตียงด้วยจึงทำให้มีขนาดมากกว่า

แท้จริงแล้วทุกรุ่นจะมีความกว้างของพื้นเตียง อยู่ที่ 85-90 เซนติเมตร จะมีรุ่นปีกนกที่ดูว่ากว้างกว่า

รุ่นอื่นเพราะปีกของเตียง จะกางออกข้างนอกเยอะ แต่พื้นเตียงก็มีขนาด 90 เซนติเมตรเหมือนกัน

จะมีเตียงไซส์ใหญ่พิเศษ เพียงรุ่นเดียวที่มีความกว้างอยู่ที่ 100 เซ็นติเมตร