Saturday, 28 May 2022

ที่นอนผู้ป่วยติดเตียง เตียงแบบ 3 ไกร์ มือหมุน ปรับสูงต่ำได้ ราวกั้นเตียงปีกนก NT1070

เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ ปรับระดับสูงต่ำได้ เตียงมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นเตียงปีกนก NT1070

ที่นอนผู้ป่วยติดเตียง เตียงผู้ป่วย 3 ไกร์ มือหมุน ราวกั้นเตียงปีกนก รหัส NT1070
– โครงสร้างของเตียงทำจากเหล็กรีดเย็น แข็งแรงทนทานเคลือบโลหะพ่นสี
– ราวกั้นเตียงปีกนก แยกส่วนอิสะ ผลิตด้วยวัสดุพลาสติก ABS Z Polyethylene Plastic ) ฉีดขึ้นรูปสวยงาม
– ราวกั้นเตียงปีกนกสามารถยกกั้นตัวผู้ป่วย ในขณะนั่งได้
– มีองศาบอกระดับการปรับเตียง ทั้ง หัว-ท้าย
– ไกร์หมุนเตียงมี  3 ไกร์ เป็นพลาสติก ABS พับเก็บได้ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยมือหมุน ดังนี้
– สามารถปรับพื้นส่วนหัวให้สูงขึ้นได้ 75 องศา
– สามารถปรับพื้นส่วนท้ายให้ยกเข่าขึ้นสูงได้ 40 องศา
– สามารถปรับยกระดับพื้นเตียง สูง – ต่ำ ได้ ตั้งแต่ 47 – 71 ซม.(วัดยังไม่รวมที่นอน)
– ล้อเตียง ขนาด 5 นิ้ว ล็อคล้อแยกอิสระ ทั้ง 4 ล้อ
– ขนาดของพื้นเตียง ยาว194 ซม. กว้าง 85 ซม.
– ขนาดของเตียงโดยรวม ยาว 216 ซม. กว้าง 102 ซม.สูง 47 – 71 ซม.(วัดยังไม่รวมที่นอน)
– พนักหัว-ท้ายเตียงทำจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน หัวท้ายเตียง สามารถถอดออกได้ง่าย
– พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ส่วน พร้อมรูระบายอากาศ
– มีรูเสียบเสาน้ำเกลือ
– มีที่ห้อยถุงปัสสาวะ หรือห้อยอุปกรณ์อย่างอื่น
–  แถมฟรี ที่นอน 4 ตอนหนา อย่างดี กันน้ำได้
– แถมฟรี เสาน้ำเกลือ 4 ห่วงแบบเสียบเตียง สามารถปรับระดับได้

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ที่นอนผู้ป่วยติดเตียง เตียงผู้ป่วยราคาถูก เตียงมือหมุน 3 ไกร์ ราวกั้นเตียงปีกนก NT1070

เตียงคนไข้แบบมือหมุน เตียง 3 ไกร์ ปีกนก ปรับสูงต่ำได้ NT1270 เตียงโรงพยาบาล

ที่นอนผู้ป่วยติดเตียง เตียงคนไข้ 3 ไกร์ เตียงปีกนก เตียงโรงพยาบาล NT1070