Thursday, 7 December 2023

โปรโมชั่น เตียงผู้ป่วย ราคาพิเศษ ที่นอนลม โต๊ะวางอาหาร

04 Jul 2018
381

 

ซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน ทุกรุ่น พร้อมเตียงผู้ป่วย

ลดทันที 500 บาท

ซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังผึ้ง ทุกรุ่น พร้อมเตียงผู้ป่วย

ลดทันที  300 บาท

ซื้อโต๊ะวางอาหาร/ ถาดวางอาหาร พร้อม เตียงผู้ป่วย

ลดทันที 300 บาท

ซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอนทุกรุ่น พร้อมเตียงผู้ป่วย ซึ่งสามารถลดราคาได้ 500 บาท และที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังผึ้งทุกรุ่น พร้อมเตียงผู้ป่วย ลดราคาได้ 300 บาท และโต๊ะวางอาหาร/ถาดวางอาหาร พร้อมเตียงผู้ป่วยที่ลดราคาได้ 300 บาท

นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน ทุกรุ่น ซึ่งเป็นที่นอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับกับผู้ป่วยที่ต้องนอนอยู่เป็นเวลานานหรือเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอนมีช่องว่างภายในที่มีลมอยู่ เมื่อคนนอนลงที่นอนลมจะเคลื่อนไหวได้ตามตำแหน่งของผู้นอน ซึ่งช่วยลดแรงกดทับบนผิวหนังของผู้ป่วยได้ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบรังผึ้งจะมีรูปทรงคล้ายรังผึ้ง มีช่องว่างระหว่างแถวเพียงพอสำหรับกระจายแรงกดทับให้ผู้ป่วย และสามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับได้เช่นเดียวกับที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน โดยทั้งสองแบบนี้มีความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษาเพียงแค่เปิดปั๊มลมเติมลมไว้ปรับระดับให้พอดีกับน้ำหนักตัว เครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ