Saturday, 28 May 2022

พื้นของเตียงผู้ป่วย

16 Jul 2014
519

พื้นเตียงผู้ป่วย

สำหรับลักษณะของพื้้นเตียงผู้ป่วยจะมีลักษณะ และ วัสดุที่ใช้แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

จะมีทั้งแบบที่เป็น ไม้อัด เป็น เหล็ก บางรุ่นเป็นพลาสติค ก็มี เตียงผู้ป่วยแทบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้

จะมีลักษณะแยกเป็น 4 ตอน หรือ 4 พับ เหตุที่ต้องเป็น 4 ตอน เพราะเมื่อปรับเตียงส่วนที่

จะต้องเคลื่อนไหวก็คือ ส่วนของพื้นเตียง เช่น ปรับขึ้นนั่ง ส่วนของแผ่นหลังซึ่งจะเป็นส่วนที่

รองอยู่ระดับจากเอวถึงหัวจะยกขึ้นมาให้พิง ส่วนการปรับส่วนขาจะขึ้นที่เข่าในลักษณะเป็นตัววี

ในท่างอเข่าจะขึ้นมา 2 ส่วนตามในรูปประกอบ จะมีพื้นเตียงผู้ป่วยอยู่ 1 ส่วนที่จะไม่ขยับเลย

คือบริเวณก้น  มีเตียงบางรุ่นที่มีพื้นเตียงเพียงแค่ 2 ส่วนเพราะจะสามารถปรับนั่งเอนหลังได้

เพียงอย่างเดียว เตียงผู้ป่วยแบบนี้มีนะครับแต่ประโยชน์ใช้สอยมันน้อยไม่เป็นที่นิยม

จึงไม่มีผู้ผลิตในประเทศ หรือ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ จำหน่ายเตียงผู้ป่วยชนิดนี้เลย