Saturday, 28 May 2022

วิธีล็อคล้อเตียงคนไข้

19 Jul 2014
1287

เบรคเตียง-horz

ในการล็อคล้อเตียงผู้ป่วยซึ่งจะไม่ได้มีกลไกอะไรยุ่งยากเลย จะมีแค่แบบเดียวซึ่งจะเห็นว่า

มีการใช้ไม่ถูกวิธีอยู่บ่อยๆ เมื่อใช้งานอย่างไม่ถูกวิธีอาจจะมองว่ามันใช้งานได้ยาก ใช้ไม่ดี

จึงจะขอกล่าวถึงวิธีการใช้งานของล้อเตียงคนไข้เพียงแบบเดียว ในบทความนี้ จากในรูป

ประกอบด้านบน จะเห็นลักษณะของล้อขณะที่ล็อคอยู่ และ แบบที่ยังไม่ได้ล็อค การล็อคและ

ทำการปลดล็อคล้อเตียงคนไข้แทบทุกรุ่น จะต้องใช้เท้าเหยียบ ตามในรูปเหยียบตัวล่าง

เพื่อล็อค และ เหยียบตัวบนเพื่อปลดล็อค เมื่อเราเหยียบตัวปลดล็อคตัวล่างจะเด้งขึ้นมา

แตะตรงที่ฝ่าเท้าพอดีจะไม่มีเสียงดัง ถ้าใช้มือกดปลดล็อคตัวล่างจะเด้งแรงและมีเสียงดัง

เพราะฉะนั้นควรใช้เท้าเหยียบเท่านั้น