Sunday, 16 January 2022

NT1003เตียงผู้ป่วยราคาถูก เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบมือหมุน พร้อมที่นอนใยมะพร้าวอย่างดี

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ แบบปรับมือหมุน NT031-B เป็นเตียงผู้ป่วยแบบมาตราฐาน คุณภาพดี แข็งแรง

– พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน ปูด้วยพื้นไม้อัดทาแล็คเกอร์เคลือบเงากันแมลง
– ที่นอนใยมะพร้าวอย่างหนา หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ป้องกันน้ำ
– พนักหัว – ท้ายเตียงเป็นโฟเมก้าอย่างหนา สามารถถอดออกได้
– ราวกั้นเตียงเป็นสแตนเลสเกรดดี ไม่เป็นสนิม ปรับสไลด์ขึ้น – ลง
– ที่ท้ายเตียงมีสัญลักษณ์บอกตำแหน่งไกร์เตียง
– ตัวไกร์หมุนเตียงคุณภาพดี แข็งแรง
– ล้อขนาด 4 นิ้ว มีล็อค 2 ล้อ
– ขนาดพื้นเตียงกว้าง 90 ซม.กว้างโดยรวม 100 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 60 ซม.(รวมที่นอน)

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้