Thursday, 3 December 2020

เตียงคนไข้ 2 ไกร์ มือหมุน ราวกั้นเตียงสแตนเลส +ที่นอนคนป่วย NT1029

เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน ราวกั้นเตียงสแตนเลส พร้อมที่นอนกันน้ำ NT1029

ขนาดพื้นเตียงกว้าง 90 ซม. ยาว 200 ซม.

ราวกั้นเตียงสแตนเลส ยาวเต็มเตียง

พื้นเตียงเป็นเหล็แผ่นเจาะรูระบายอากาศ

มือหมุนเตียงเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยมแข็งแรง

พนักหัวท้ายเตียง เป็นพลาสติก ABS ถอดออกได้

ที่นอนกันน้ำ แบบหนา

ล้อเตียง ล็อคได้ทั้ง 4 ล้อ

 

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้