Saturday, 28 May 2022

เตียงผู้ป่วยเลือกแบบไหนดี

14 Jul 2014
368

Hospital beds

การเลือกซื้อเตียงผู้ป่วยต้องคำนึงถึง การใช้งานของตนเองเป็นหลัก แล้วพิจารณาจากรุ่นของเตียง

ว่าเราต้องการแบบไหนหรือว่าเราใช้แบบไหนได้ แบบไหนไม่ได้ผู้ใช้จะรู้ความต้องการของตัวเองอยู่แล้ว

ถ้าหากว่าเตียง 2 ไกร์ กับ เตียง 3 ไกร์ ทั้งสองแบบราคาเท่ากัน คงไม่มีใครจะเลือกเตียง 2 ไกร์

ก็คงเลือกแบบ 3 ไกร์กันหมด เพราะสามารถปรับได้เยอะกว่า สามารถปรับเตียงให้สูงตํ่าได้ เตียงแต่ละชนิด

ผมได้เขียนอธิบายไว้ให้แล้ว ท่านควรพิจารณาตามความเหมาะสม ของคนไข้ และตามความต้องการของตัวท่าน

แล้วท่านจะได้ของที่ถูกใจตามความต้องการ และ จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย เพราะเคยมีหลายท่าน

ที่ซื้อไปแล้วไม่ตรงกับความต้องการ ต้องมาหาซื้อใหม่อีก หรือไม่ก็ต้องไปจ้างช่างดัดแปลงให้