Monday, 12 April 2021

เตียงสำหรับห้องพยาบาล

14 Jul 2014
82

เตียงซิมมอนส์

เตียงที่นิยมใช้ในห้องพยาบาล คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ตามหน่วยงานราชการ สถานที่ราชการ

ตามโรงเรียน หรือแม้แต่บริษัทห้างร้านต่างๆ จะมีห้องพยาบาล ไว้สำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย

หรือใช้สำหรับปฐมพยาบาล  หรือนอนพักเป็นเวลาที่ไม่นานมาก จะใช้ “เตียงซิมมอนส์” ซึ่งเตียงแบบนี้

จะไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลย สำหรับนอนพักเฉยๆ พอเย็น ถึงเวลาเลิกงานหรือเลิกเรียน ก็กลับบ้าน

เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไร ที่จะต้องปรับนั่งปรับเอน หรือว่าปรับงอเข่า  แต่จะพบเห็นได้หลายที่

จะไม่ใช้เตียงซิมมอนส์ ใช้เป็นเตียงผู้ป่วยแบบ2ไกร์ 3 ไกร์ แทนเลยก็มี หรือ ใช้เป็นเตียงนอนธรรมดา

ขนาด 3 ฟุต หรือนาด 3 ฟุตครึ่งแทนเลยก็มี  หน้าตาของ เตียงซิมมอนส์ ก็ตามรูปประกอบได้บนเลยครับ