Thursday, 7 December 2023

เตียง 2 ไกร์ เตียงมือหมุน เตียง โรง พยาบาล NT1023

เตียง โรง พยาบาล เตียงโรงพยาบาล เตียงคนป่วย เตียงคนไข้ เตียงมือหมุน

เตียง โรง พยาบาล เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ไกร์ พื้นเหล็ก รหัส NT1023
–  โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี
–  พื้นเตียงเป็นแผ่นเหล็กแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
–  ปรับระดับหัวเตียงในท่ายกหลังนั่งได้สูงสุด 80 องศา
–  ปรับระดับปลายเท้าในท่างอหัวเข่าได้สูงสุด 40 องศา
–  ขนาดเตียงโดยรวม กว้าง 100 ซม. ยาว 215 ซม. สูง 48 ซม.(วัดไม่รวมที่นอน)
–  ขนาดพื้นเตียงโดย กว้าง 90 ยาว 201 ซม.
–  มีที่นอนใยมะพร้าวหนา 7.5 ซม.
–  ราวกั้นเตียงทำจากสแตนเลสยาวเต็มเตียงสามารถ ปรับ ขึ้น -ลงได้
–  ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว
–  พนักหัวเตียง – พนักท้ายเตียง สามารถถอดออกได้

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ขายเตียงคนไข้ราคาถูก เตียงมือหมุน 2 ไกร์ เตียงพื้นเหล็ก ที่นอนผู้ป่วย

เตียง โรง พยาบาล เตียงนอนคนไข้ ที่นอนคนป่วย เบาะรองนอน

เตียงคนไข้ 2 ไกร์ เตียงมือหมุน เตียงโรงพยาบาล