Saturday, 28 May 2022

เตียงผู้ป่วยติดเตียง มือหมุน 2 ไกร์ ปรับนั่ง ปรับขา เบาะรองนอนผู้ป่วย NT1024

เตียงผู้ป่วยติดเตียง เตียงคนไข้ เบาะรองนอนผู้ป่วย NT1024

เตียงผู้ป่วยติดเตียง แบบมือหมุน 2 ไกร์ หัวท้ายABS รหัส NT1024
– โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสีอบ
– พื้นเตียงเป็นไม้อัดหนา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
– ปรับระดับหัวเตียงในท่ายกหลังนั่งได้สูงสุด 75 องศา
– ปรับระดับปลายเท้าในท่างอหัวเข่าได้สูงสุด 40 องศา ปรับขาได้ 4 ระดับ
– ขนาดเตียงโดยรวม กว้าง 100 ซม. ยาว 215 ซม. สูง 51 ซม.(วัดไม่รวมที่นอน)
– ขนาดพื้นเตียงโดย กว้าง 90 ยาว 200 ซม.
– มีที่นอนใยมะพร้าวหนา 9 ซม.
– ราวกั้นเตียงอลูมิเนียมสไลด์พับเก็บด้านข้าง
–  ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว  ล็อคล้อได้ทั้ง 4 ล้อ
– พนักหัวเตียง – พนักท้ายเตียง เป็นพลาสติก ABS  ถอดออกได้

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

เตียงผู้ป่วยติดเตียง แบบมือหมุน ราคาถูก เตียงนอนคนป่วย NT1024

เตียงคนไข้ เตียงนอนผู้ป่วย เตียงโรงพยาบาล เตียงมือหมุน NT1024

เตียงผู้ป่วยมือหมุน เตียงปรับได้ เตียงนอนผู้สูงอายุ NT1024