Saturday, 28 May 2022

ที่นอนสำหรับเตียงคนไข้

21 Jul 2014
824

ที่นอน4ตอน

เตียงผู้ป่วยทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย จะมีที่นอนแถมมาให้อยู่แล้ว ที่นอนที่มาพร้อมเตียง

จะมีทั้งแบบตอนเดียว และแบบ 4 ตอน แล้วแต่รุ่นของเตียง ปกติแล้วที่นอนจะสั่งทำเท่ากับขนาด

ของพื้นเตียงคนไข้แต่ละรุ่น ตัววัสดุที่หุ้มส่วนมากจะเป็นหนังเทียม เพื่อป้องกันการเปียกนํ้าหรือนํ้าเข้า

วัสดุภายในหรือไส้ที่นอนก็จะมีหลากหลายเช่นกัน มีทั้ง ใยมะพร้าว ฟองนํ้าอัด ฟองนํ้าอัดแข็ง ยางพารา

เนื่องจากพื้นเตียงผู้ป่วยจะแบ่งเป็น 4 ตอน เพื่อใช้ในการปรับของเตียง ดังนั้น ที่นอนจึงต้องทำเป็น 4 ส่วน

เท่าๆกันกับพื้นเตียง ตอนปรับเตียงที่นอนจะได้เข้ารูปกับพื้นเตียง แต่ก็มีเตียงผู้ป่วยบางรุ่นที่แถมที่นอน

แบบตอนเดียว ตามโรงพยาบาลเองก็มีใช้ที่นอนแบบตอนเดียวเหมือนกัน แต่ถ้าต้องการให้ที่นอน

เข้ารูปกับพื้นเตียงเวลาปรับเตียงควรใช้ที่นอนแบบ 4 ตอนเท่านั้น

4 Comments
มะปิง on 21/07/2014 10:30 am

ราคาที่นอนแบบ 4 ตอนเท่าไหร่คะ

สราลี on 21/07/2014 10:30 am

ที่นอนใส่บนเตียงผู้ป่วยราคาเท่าไหร่คะ

วรวิทย์ on 21/07/2014 10:30 am

สอบถามที่นอนสำหรับเตียงคนไข้ ขนาดมีเท่าไรบ้างครับ กว้างยาวสูง ตามรูปด้านบนครับ ราคาแบบฟองน้ำอัดแข็งประมาณชิ้นละเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณครับ

Suchat. Ampornbanjerd on 21/07/2014 10:30 am

ขอใบเสนอราคา เตียงทั้ง 3. ประเภท
2. ไกร์
3. ไกร์
เตียงไฟฟ้า
ต้องการราคาส่งออก. ทางโรงงานแจ้งขั้นต่ำในการสั่งได้เลยครับ หรือ โทร. 081-9000422